Država:  |  English

Katalog informacij javnega značaja

Družba Prvi faktor d.o.o. skladno z določili Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (v nadaljevanju "ZDIJZ"), ki velja od 17.4.2014 dalje, posreduje v svetovni splet informacije javnega značaja.