Država:  |  English
Pravno obvestilo

Nahajate se na spletnem portalu www.prvifaktor.si družbe Prvi Faktor d.o.o., Ljubljana. Z vstopom na spletni portal soglašate, da ste seznanjeni in se strinjate z vsemi spodaj navedenimi pogoji.

 

Avtorske pravice

V skladu s predpisi, ki urejajo pravice intelektualne lastnine, je spletni portal z vsemi objavljenimi vsebinami v najširšem pomenu intelektualna lastnina družbe Prvi Faktor d.o.o.. Javno objavljanje, reprodukcija, prodajanje, spreminjanje ali preoblikovanje le-tega je brez pisnega soglasja družbe Prviega faktorja d.o.o. prepovedano. Kazniv je vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja, poškodovanja ali povzročitev trajne ali začasne neuporabnosti podatkov na spletnem portalu družbe Prvi Faktor d.o.o.. Prav tako je kazniv vsak poskus nepooblaščenega dostopanja mimo spletnih strani do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema družbe Prvi Faktor d.o.o..

Vloge z obrazložitvijo namena uporabe podatkov s tega naslova pošljite na naslov:
Prvi faktor d.o.o., Ljubljana
Slovenska cesta 17
1000  Ljubljana
e-pošta: info@prvifaktor.si
Družba Prvi Faktor d.o.o. si pridržuje pravico do zavrnitve vloge brez obrazložitve.

 

Omejitev odgovornosti

Vse podatke in informacije, objavljene na spletnem portalu družbe Prvi Faktor d.o.o. je treba pred uporabo obvezno preveriti pri naših zaposlenih. Podatki na spletnem portalu so zgolj informativne narave, zato ne prevzemamo nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov ter s tem za morebitno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletnega portala družbe Prvi Faktor d.o.o. ali nezmožnosti oziroma motenega delovanja uporabe le-tega.

Del spletnega portala so tudi povezave na spletne strani, ki niso del našega spletnega portala (hipertekstualne povezave). Prvi faktor d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebine, ki so uporabniku dostopne prek hipertekstualnih povezav.

Družba Prvi faktor d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni, dodaja ali odstrani vsebino teh spletnih strani, dodajanja ali odstranitve vsebin, objavljenih na spletnem portalu www.prvifaktor.si kadarkoli, na kakršenkoli način, delno ali v celoti, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

 

Varovanje osebnih podatkov

Družba Prvi Faktor d.o.o. se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega portala v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Zbrane podatke bomo uporabili izključno za izboljšanje uporabe spletnega portala ter v namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnega portala. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega portala ne bomo razkrili tretjim strankam. Storili bomo vse, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.